Een Zeeuwse missie: samen op weg naar zero emissie

Zero Emission Transport 

Voor ondernemers in Zeeland komt de klimaatopgave snel dichterbij. Het project Zero Emission Transport zet belangrijke stappen in de reductie van CO2 uitstoot door het ontwikkelen van een ‘Innovation Community Zero Emission Transport’ binnen het platform Zeeland Connect. Met dit platform wordt zero emissie in de logistiek van het Zeeuwse bedrijfsleven verankerd. Een complexe opgave, mede omdat de technologie, het overheidsbeleid en de markt voor zero emissie-oplossingen continu in beweging zijn. Een jaar na de start van het project spreken wij projectleider Kymo Engelman van Impuls Zeeland over de toekomst van de transportsector in Zeeland en hoe de mindset over elektrisch rijden mee zal moeten bewegen.

“Als je hetzelfde blijft doen als je altijd al deed, kom je geen stap vooruit.”